Anpassat

Kommunikationsutveckling, 1 dag

Vill Ni nå hög effekt utan att investera mer än en dag föreslår jag att vi prioriterar förmågan att kommunicera direkt och klart. Lär er tolka de dolda budskapen och hur man kan vara tydliga mot varandra utan att det blir hotfullt eller att locket läggs på. En kreativ diskussion utifrån olika ståndpunkter är svårslagen när det gäller att föra en idé eller ett projekt framåt – likaväl som en onyanserad debatt med låsta positioner kan vara nog så förödande för detsamma!

Övning följt av teori kring vardagsnära exempel ur den egna organisationen är modellen här.

 

Konflikthantering, 1 dag

Vår förmåga att hantera konflikter är, precis som vår kommunikation, avgörande för vilket klimat vi skapar på vår arbetsplats! Räkna lite på vad produktionsbortfallet kostar när medarbetarna ägnar sin tid till olösta konflikter i fikarummet, över skrivbordet, i korridoren eller i ”motarbetande” och felsökande istället för till ”medarbetande” och konstruktivt samarbete!

Känner du igen bilden av de många små källorna till missnöje som så sakteliga får växa till berg och sedan blir så mycket svårare att ta tag i än om vi gjort det från början?

Konflikthantering kan ske som en samlad generell utbildning likväl som en riktad insats mot en befintlig konflikt. I det första fallet kan en dags utbildning ge värdefulla tips, i det senare bör vi tillsammans se över ett koncept som innehåller såväl intervjuer, arbetsplatsbesök och gemensamma diskussioner samt sträcka sig över en längre period.

 

Mentorskap, regelbundet återkommande under viss tid

God utbildning och kvalificerade handledare i all ära. Till sist är det jag själv som står där med mitt ledarskap, mina förtjänster och brister inför mina medarbetare. Att under en tid, gärna i direkt anslutning till någon av våra utbildningar som till exempel UGL, kunna ha ett bollplank utanför den egna organisationen kan vara oerhört värdefullt. Du kan testa dina idéer mot någon som har kunskapen och erfarenheten av liknande situationer. Du kan få hjälp att se saker från en annan synvinkel – hur ofta upptäcker man inte, efter att en svår situation har löst sig, hur hemmablind man har varit?

Ett mentorskap bygger på ett ömsesidigt förtroende och vår relation bygger vi upp tillsammans både avseende tidsåtgång, innehåll och genomförande.

 

Pedagogik, 1-2 dagar

Att planera en utbildning är inte bara att sätta samman ett antal bra föreläsare kring några relevanta målsättningar. Skall en utbildning ge bestående inlärning och inte endast avklarade utbildningsavsnitt så måste den inledas med en pedagogisk idé och drivas med en röd tråd. Det upplevelsebaserade och helhetsbaserade lärandet innehåller många möjligheter men också många fallgropar – jag har provat de flesta!

Kan du använda detta i din vardag som utbildare? Vi går igenom olika exempel och belyser för- och nackdelar med olika vägval.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)