Inte en konsult till...

- nej men vad ska man göra när idéerna sinar, tiden flyger och man är fast i ekorrhjulet. Kanske kan några influenser utifrån ändå vara till hjälp?

Kika runt lite i flikarna och se vad Hansson-Mild Ledarskap och Personlig Utveckling kan erbjuda. Kanske hittar Du någonting intressant, kanske väcker det en ny tanke. Oaktat om Du vill skriva in Dig på nästa UGL-kurs eller bara bolla lite idéer ser jag fram emot att höra av Dig.

Vem vet vad ett bollplank att studsa idéer mot kan medföra?

 

Vem är jag och vad har jag gjort?

Ulrik Hansson-Mild - Aktiv yrkesofficer med ett brinnande intresse för organisation, utveckling och erkänt nyfiken och orädd när det gäller att finna nya kreativa infallsvinklar på inlärningsprocesserna.

 

Under åren 1999-2004 Chef för Yrkesofficersprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg följt av chefsroll inom administration och säkerhet. Under 2011 arbetat i internationell stab i KOSOVO och under 2012 verkat som militär rådgivare/adjutant åt arméinspektören. Idag innehar jag motsvarande roll åt den svenske arméchefen.

Sedan 1992 licensierad UGL-handledare och har bedrivit UGL-utbildningar, lagutvecklingar och uppdragsutbildningar med såväl statliga organisationer, kommuner som näringsliv.

Bakgrunden som alltjämt aktiv officer och chef/ledare inom Försvaret på olika nivåer från grupper till kompanier, staber och skolor ger mig en bra bas i den egna kompetensen. Att fortlöpande själv tillämpa mitt ledarskap har givit mig otaliga tillfällen att ifrågasätta mina egna övertygelser och teorier. Detta gör att jag tror mig kunna leverera ett bra ledarskap för vardagsbruk i arbetslivet!

Förvisso konsult alltså men som aktiv i chefsroll sedan 1987 och med dagliga brödfödan säkrad är det mitt brinnande intresse och engagemang för dessa frågor står i fokus när Du och Ditt företag får min fulla uppmärksamhet!

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)