Lagutveckling och teambuilding

Lagutveckling/teambuilding, 1-3 dagar

Att stärka sammanhållningen och lagandan i ett arbetslag kan ge enorma fördelar för såväl det dagliga arbetets trivsel som effektivitet! Jag prioriterar gärna en utvecklad förmåga till att upptäcka och hantera konflikter inom arbetslaget liksom att stärka förmågan att kommunicera direkt och klart med varandra. Detta tillsammans med en ökad självkännedom om Dig själv och de andra i arbetslaget gör att onödiga konfliktområden reduceras och mer fokus kan riktas på de gemensamma uppgifterna och målen!

Vill man spetsa till det för enheten kan man komplettera med några dagar i skog, fjäll eller skärgård under tuffa förhållanden – få saker svetsar samman ett lag mera än att kämpa tillsammans.

Men - en lagutveckling planerad av mig innehåller inte höghöjdsbanor, glödande kol, go-cart eller middagar i världsklass. Fokus är arbetsformer, kommunikation och konflikthantering. Inte alltid det roligaste, men ärligt talat - var det för att ha roligt tillsammans en stund utanför arbetsplatsen Ni behövde en lagutveckling?

En lagutveckling bör få ta två dagar i anspråk och den utvecklar vi tillsammans för att nå bästa effekt.

 

Anpassade utbildningar?

Ett färdigt paket om timmar, dagar eller veckors utbildning i all ära men i bland finns behov av att kanske bryta ut vissa moment, fördjupa sig i vissa områden eller bara få vika en begränsad tid men ändå få god kvalité. Här kan det vara bättre att anpassa ett utbildningspaket för just detta ändamål. Under denna flik beskriver jag några exempel på hur detta skulle kunna se ut. Klicka på rubriken "Anpassade utbildningar?" för att hitta mer information!

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)