UGL

Kurser i grundläggande ledarskap, 5 dagar

UGL, Utveckling Gruppen Ledaren, är en femdagars utbildning i grundläggande ledarskap som bedrivs i allsidigt sammansatta grupper om 8-12 deltagare med två licensierade handledare. Utbildningen varvar övningar med teoretiska avsnitt och reflektion. Ursprungligen utvecklad av Försvarsmakten och är till stor del baserad på amerikansk beteendevetenskaplig forskning. I 30 år har UGL trollbundit morgondagens chefer och ledare och alltjämt utgör UGL själva fundamentet i svensk ledarskapsutbildning inom såväl stat och kommun som näringsliv.

Kursen bedrivs i internatform och i allsidigt sammansatta grupper varför den främst riktar sig till chefer och ledare som själva vill utvecklas i sina roller. Kursen är intensiv och ställer höga krav på Din egen delaktighet och aktivitet. Kursen lämpar sig inte för etablerade arbetslag utan bäst resultat nås i rena sk främlingsgrupper. Ulrik Hansson-Mild har varit UGL-handledare sedan 1991 och kontinuerligt utbildat såväl officerselever som civila parallellt med ett eget utövande av ledarskap i Försvarsmakten.

UGL är ett levande koncept som kontinuerligt omarbetas och utvecklas av Försvarshögskolan!    

                                                    

Vill du få lite mer kött på benen rekommenderar jag att du börjar med att läsa lite mer här och sedan surfar in till www.fhs.se.

Genomförs ingen UGL-kurs i egen regi som passar i tid kan jag alltid rekommendera välmeriterade alternativ till konkurenskraftiga priser. 

Vill man i stället genomföra samlade ledarskapsutbildningar för t ex ledningsgrupper, projektorganisationer eller dylikt anpassas dessa utifrån varje enskilt företag och organisation. En sådan utbildning kan vara allt i från enstaka dagar till ett utsträckt utbildningsprogram som kan kombineras med ett mentorprogram. Se mer info under Lagutveckling och teambuilding/Anpassat.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)